Nízký homocystein - účinná zbraň proti civilizačním chorobám

08.09.2021

Při nízké hladině homocysteinu se téměř nevyskytují srdečně-cévní onemocnění (infarkt, mozková příhoda, plicní embolie apod.) ani ostatní civilizační choroby. Jenže 95% dospělé populace má zvýšený nebo i velmi vysoký homocystein.

V tomto videu se dozvíte, jak se dá podle pana doktora Karla Erbena, za pomoci přesně stanovených dávek zcela obyčejných vitamínů, snížit homocystein až na neškodnou úroveň a tím přispět k prevenci mozkové příhody, plicní embolie a infarktu, zvláště pak jejich opětovných vzniků, zlepšit své zdraví, posílit vitalitu ... oddálit stárnutí

MUDr. Karel Erben, Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví