REKLAMAČNÍ ŘÁD

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem zaplacení objednávky.

Pokud Kupující z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy po jejím uhrazení, ale ještě dříve, než mu byl zaslán přístupový link do vzdělávací sekce, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Po té, co jsou Kupujícímu zaslány přístupové údaje do vzdělávací sekce, nemůže odstoupit od smlouvy a nemá nárok na vrácení kurzovného (kurz mu již byl poskytnut).

Finanční částku (kurzovné) obdrží Kupující (po odečtení storno poplatku) na stejný účet, z kterého Kupující provedl platbu kurzu.