1  APOKALYPSA UŽ ZAČALA

Ne, nemám na mysli koronavirus, kterému u nás podlehlo od začátku roku do konce dubna 2020, tedy za 4 měsíce, asi 260 lidí, ale mám na mysli rakovinu, na kterou za stejné období v naší zemi, zemřelo přibližně 10.000 nemocných. 

Na vedlejší účinky léčby nebo jiná, i infekční onemocnění (třeba koronavirus) pak v důsledku oslabené a poškozené imunity, následně zemře dalších tisíce lidí. A těm, co přežijí, se po čase rakovina většinou vrátí.

Jsme ještě homo sapiens nebo už homo degenero?
Jsme ještě homo sapiens nebo už homo degenero?

Podle ročenek Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo u nás v roce 1965 léčeno 27.000 onkologických pacientů. V současné době se v ČR na toto závažné civilizační onemocnění léčí 1 milion pacientů. 

Dřív byla rakovina vzácným onemocněním a dnes ji za život dostane každý třetí člověk. A podle prognóz to bude v roce 2030 už každý druhý člověk. 

A co v roce 2040? 

Tento strmý nárust se netýká jen onkologického onemocnění, ale téměř všech závažných civilizačních chorob. A není to rozhodně věkem, neboť na civilizační choroby trpí čím dál více mladých lidí, včetně malých dětí.

Proč dochází k tak obrovskému nárustu těchto chorob a proč vznikají další, když se neustále zkvalitňuje lékařská péče, vznikají nové léky a spotřeba léčiv stále stoupá?

Protože léky ani operace neodstraňují příčiny onemocnění.


POKUD SI TO LIDÉ NEUVĚDOMÍ A NEPŘEVEZMOU ZA SEBE A SVÉ ZDRAVÍ ZODPOVĚDNOST, JAK BUDE VYPADAT CIVILIZOVANÝ SVĚT V ROCE 2040?


A co vy, uvědomujete si to?